Allerførst skal vi have afdækket om vi passer sammen, så benyt dig af mit gratis tilbud og send mig et par sider, så jeg kan se om dit værk er noget for mig og jeg kan forsøge at vise dig, hvad jeg vil kunne gøre for dig?

Betalæsning af 10.000 ord (ca. 20 sider), telefonisk overordnet feedback er GRATIS (1 gang pr. værk)

Timesats – skriftlig og/eller mundtlig feedback
Betalæsning – 300
Redaktørhjælp – 450

Klippekort:
10 timers betalæsning 2700
10 timers redaktørhjælp 4050
(Jeg fakturerer også halve timer)
Klippekortet faktureres forud.